Radmila


Existují zásadní věci, které si nemůžu dát sama. Děkuji vám za ně.

   ,,Narodila jsem se v Ostravě 7.2.1973, v 6:30h. "
   ,,Narodili se mi synové, 1992, 1994."

   ,,S grácií jsem se vyučila cukrářkou. Nadšeně a s jistotou jsem se rekvalifikovala na zdravotního maséra, dovzdělala na poradce holistických principů, vycvičila na trenéra Voice dialogu a stala se practitioner a master NLP.

   Prošla jsem nejkrásnějšími a extrémními zkušenostmi, jaké si asi s těmito odbornostmi dokážeš představit. Tuhle člověkologii vášnivě studuji odmalička. Spiritualita je mojí přirozenou součástí. Stejně přítomná je i v mé metodice.

  Dvanáctiletý pracovní maratón v různých sociálních a společenských vrstvách, se skupinami i v individuálních setkáních, mi přinesl poklad v podobě vztahu k lidem a poznání sebe. Už vím, kdy má práce dává smysl, i proč jsem v ní šťastná. 

  Život mi nesmírně chutná takový jaký je. Podstata mě zajímá a inteligence fascinuje. Pohybuji se spíše v tichu a hloubce. 

   Zeptala jsem se: ,,Kdo je pro Tebe Radmila?”  Slíbila jsem, že text uveřejním bez úprav. Každý z nich mě zná jinak. To, co je všem společné, je má úcta k nim. Velmi silně ovlivnili můj život.

Děkuji. 

 

Radmila

,,Nenechá tě uhnout před tebou samým. Může na tebe křičet, může na tebe šlápnout. Může s tebou plakat i smát se. To vše s respektem k tobě, k tvým projevům. Provede tě bezpečně. Žádná rychlokvaška. Práce. Spolupráce. Poznáni"   

Drahomíra Koňaříková - auditorka

  ,,Radmila vidí i cítí v okolním světě spoustu jevů a akcí, které jsou pro jiné skryté. Můžete diskutovat o tom, jestli tedy skutečně jsou, anebo zda je to dohad, pocit, doměnka. V jejím světě ale fungují a platí, proto setkání s ní je vždycky výletem do paralelního světa - ať už v něj věříte anebo ne.
Setkání s jejím vnímání světa je obohacující a objevnou zkušeností. Je pak na každém, kolik z toho uplatní ve svém životě.
A kdo se nechce pouštět do dobrodružných výletů za hranice zřejmého, může vyzkoušet její reflexní masáže. Dialog s vaším tělem, který Radmila zahájí, vás překvapí. Málokdo předem tuší kolik informací o životě, o vlastní osobnosti, o tajeném i zjevném naše tělo křičí do okolí.
A kdo naslouchá a kdo má fundovaného překladatele - kterým Radmila jednoznačně je - ten zažije velké dobrodružství objevování sebe sama."

Petr Horký - režisér-dokumentarista, producent, publicista, moderátor a cestovatel.

,,Človek s hľbokým cítením odhodlaný slúžit v mene skutočných hodnot. Čistá a žiarivá bytosť, ktorá kultivuje pozitivného a zdravého ducha. Radmila je vášnivá odborníčka, je spoľahlivá, srdečná a spontánna. Moj kontakt s ňou je potěšením a vždy mimoriadně naplňujúci. Jeden z najvynimočnejších ľudí, akého som spoznal."

Michal Matějovič - cestovatel a manažer vrcholových sportovcov a umelcov, absolvent kalifornskej univerzity v Los Angeles

,,Napadala mě slova, která ji vystihují... autentická, laskavá, čistá, pravdivá ... ta slova mi ale nestačila, zdála se mi málo...

...a nakonec zbylo něco, co je podstatné - pocit, který vedle Radmily a s ní máte, jako přítel, kolega, klient. Vedle Radmily může být každý člověk naprosto sám sebou, ve všem, čistě, tiše, upřímně a cítí a vnímá celým svým srdcem, že skutečně může a že je tam Radmila v každém okamžiku s ním - tiše, empaticky, s porozuměním.

Jako přítel s úsměvem, radostí, objetím i se smutky a starostmi. A jako terapeut ho velmi citlivě a opravdu velmi profesionálně vede, aby neuhnul sám před sebou, aby zůstal a neschoval se, aby našel, co potřebuje uvidět, uslyšet, procítit."

Ing. Jaroslava Východská Nováková PhD. MBA - ředitelka Topconsulting, lektor, terapeut

,,Připadá mi, že z ní znám jen trochu. Co já vím, možná ještě méně. Ale i tak dost na to si říkat, koho jsem to vlastně potkal?!

Imperativem pro její žití je svoboda, nezávislost, láska, růst. Miluje dělat činnosti, u kterých je naděje, že ovlivní svět směrem k dobru. Miluje řeč srdce, když nachází partnera s těmito kvalitami, je šťastná.

Oddaná společnému záměru. Tak oddaná! Stokrát můžeš mít pocit, že odešla, a ona se po stoprvé objeví a zase trochu jinak.

Vnitřně tak citlivá! Mohl jsem její citlivost zahlédnout, a to je čarokrásno, jde to mimo normální rozsah. Neznám takové frekvence.

Tak odvážná! Další by to nedali. Fakt to takto myslím. S tolika strachy musela sama jít. Nebojí se jít s člověkem kamkoliv, navštívit jakýkoliv prostor, který budí strach, obavy.

Vnímá vnitřní světy v barvách, vůních, pohybech, silách, atmosférách, příbězích a přímo je předává. Zná ty nejhlubší místa, tam kde se rodí zvuky a pohybuje se v nich.

Dočasně podpoří, utiší, vyslechne, poskytne citovou výživu, energii, ujištění, ale to je jen nástroj, učení. Od toho tady nejsem, teď jsem ti ukázala, co jsi chtěl vidět a vědět, podpořila jsem tě, teď je to na tobě. Leť.

Vykonfrontuje, když je to na místě, konfrontaci nevyhledává. Teď zase ty, já udělala dost - vztah drží vyrovnaný. Neztrácí sama sebe, neutopí se ve vztahu, pracuje přesně s dávkováním pozornosti, zohledňujíc záměr klienta i svůj osobní záměr.

Důvěřuje.

Je tu.

Je absolutní."

Jiří Červenka, kouč, ex finanční ředitel nadnárodní společnosti, auditor

,,Známe se 15 let. Celou tu dobu provázíme neplánovitě jedna druhou s vnitřním vjemem, že to tak má být.

Opakovaně máme přirozenou potřebu setkání v „zátěžových“ obdobích života. Byla jsem tedy i při tom, kdy se RADKA (tak si ta dáma říkala), v procesu svého duševního vývoje přerodila do rodného jména RADMILA. To jméno ji vystihuje. Její masáže jsou darem pro každého – má energetizující, léčivé ruce.
Vnímavost, schopnost naslouchat, komunikativní preciznost, je výsledkem její pracovitosti, široký duchovní dosah dostala od Matky přírody. Nyní je každé naše setkání oboustranně obohacující. To považuji za vzácné."

Eva Chytilová - rentiérka

,,Radmila je živel. Přesně řečeno je pro mě Radmila silný koktejl všech čtyř živlů. Všechny dobře zná, pojímá, přijímá a používá.

Radmila je dotek. Setkání s ní je pro mě vždy hluboké a nezapomenutelné. Jakýkoli její dotek projde až do těch nejcitlivějších míst. Přináší do nich světlo a lásku.

Radmila je misky vah. Precizně a bez odsuzování vysleduje, jestli jsou misky vah v rovnováze, nebo na kterou stranu a z jakého důvodu jsou nakloněny.

Radmila je prvočíslo. Je výjimečná a nelze ji brát jinak, než jako celek. Ani ona věci nedělí, vidí je vždy v celkovém kontextu.

Radmila je nádherná žena. Na její krásnou tvář, spontánní projev, ladné držení těla a neokázalou eleganci se nemohu vynadívat.

Radmila je jemnost. Je křehká a citlivá a přistupuje tak k sobě i k okolí. I v konfrontačních chvílích se pohybuje citlivě a jemně. Jako peříčko snášející se k zemi.

Radmila je láska. Láska prostupuje vším, co dělá. Láska je záměrem její práce i samotného jejího bytí. Láska s ní chodí všude a zůstává i po jejím odchodu.

Především je pro mě Radmila mým nejbližším přítelem. Člověkem, kterému naprosto důvěřuji. Jsem si u ní plně vědoma, že dostávat od ní jistotu v porozumění, blízkosti, v hozeném pomocném laně, péči, souznění i beze slov a podpoře v neomezené míře, je nevyčíslitelně vzácné. Přítelem, kterého najít, je výhra do života. Přítelem, cenným pokladem. Velmi si vážím jí i našeho vztahu."

Petra Holubová - studovaná milovnice své mateřské i cizích řečí

,,Kromě všeho, co je na tomto webu o ní napsáno, je Radmila ještě: dobrodružná cestovatelka, snivkyně, zpěvačka, vizionářka, cukrářka, tanečnice, výborná přespolní běžkyně (a vůbec všestraná sportovkyně), módní návrhářka, fotografka, odbornice na feng-šuej, dietoložka (možná spíše "ta, co rozumí jídlu"), tantrička, spisovatelka, a taky telepatka a jasnovidka. Její dotek prostupuje čas. Její slova otvírají skály. Její srdce fascinuje každého, kdo ho ucítí. Jedinou její nevýhodou je, že poptávka po setkání s ní a s jejím mistrovstvím vysoce převyšuje její časoprostorové možnosti."

Jan Budař - umělec

,,Radmila je super sexi kočka."

Petr Chobot - Terapeut a biolog

 ,,Radmila je poznání. Je inovace, průvodce. A je svoboda. Radmila je neotřelá, precizní, s jasným záměrem a cílem. Radmila je bezpečí. Je pláč i smích. Je prostě život. Naslouchá, nasměruje, zastaví, poodhalí, poposune. To vše s láskou a úctou.
Práce s Radmilou je cesta, proces, znovuobjevení. Je to pochopení sebe sama a návrat k sobě."

Nina - General Affairs