ŽIVOT


 Život mě vzrušuje. Otevírá nekonečné otázky!

     Život mě vzrušuje. Otevírá nekonečné otázky!

     Hledám v pramenech kolem sebe - tu moudrost života.
Naslouchám: babičkám, mudrcům, guruům, bohům, vědcům, ale i horám, vodám, vesmíru, co říkají o životě.
Ptám se jich:

Čemu věříte?

Co si přejete?

Čeho se bojíte?

Přitom pozoruji, jak se věci dějí a jak se nedějí. Co se říká a co se dělá.
Naslouchání a pozorování jsou dveře do fascinujícího prostoru. Tam se neviditelné stane zjevným. Uviděla jsem hudbu. Její pravidelnost mě naučila, že veškeré umění má jen jeden parametr - ladí - neladí a co ladí, není náhoda. Začínám chápat, že tuto eleganci vnímají naše smysly přesně. Život nezní falešně a ve vší své syrovosti je krásný.

     Když se opakovaně zamýšlím, jak se věci dějí, vychází mi, že děje se propojují a lineární rovnice příčiny - následku je v životě spíše detailem bez kontextu, než principem či skutečným dějem. Z lidských pravd a odpovědí mi vzniká kruh, (někdy klubko) a nikoli přímka z bodu A do bodu B. Možná nikdy neuvidím příčinu a následek, nenajdu čistou dokonalou odpověď. Co však mohu pozorovat, jsou nádherné, opakující se propojené vzorce, fraktály, nekonečná navazující smysluplnost v čase. Spatřuji v tom ději krásu jak roste a synonymem tohoto významu krásy je pro mne láska. Láska - krása je plodem života.

ZPĚT DO KAVÁRNY