závislost


Závislost je řešení! Jako taková, má v životě člověka přirozené místo. 

  Jsem závislá na vodě, stále na jídle, zpětné vazbě i mnoha milých radostech.

  Závislost o které mluvíme v negativní konotaci, je v důsledku destruktivní k vlastním zdrojům.  K tělu, zdraví, síle, vztahu, k vlastním schopnostem. Jde tedy o  zdroje. 
Zdroje k uvolnění napětí, či naplnění přirozených potřeb a cílů které z jakéhokoli důvodu nebyly a stále nejsou naplňovány volnou cestou. 


  S tím je spojený stud, skrytost a strach. 
V podstatě za každou lží je závislost. 
Není co kritizovat, je však možné to dobře pochopit. Nacházet nová řešení situací, pocitů, stavů.
Pro změnu je zásadní zpětná vazba. A to je ta laskavost, co si můžeme vzájemně dát.


A co jsou zdroje?
Zdroj je vše, záleží na nás, jakou hodnotu v nich vidíme.
Jak kreativně je využijeme.
Případně, jak je zkultivujeme.

 

ZPĚT DO KAVÁRNY