uvolněný krk


“Někdy člověk vyhledá terapeuta, kněze, šamana, horu, jezero, aby uslyšel svůj zvuk...

“Někdy člověk vyhledá terapeuta, kněze, šamana, horu, jezero, aby uslyšel svůj zvuk, aby jej otiskl do prostoru, který je ochoten cítit zázrak zrození síly v člověku. .”

“ To, co je skryté, přichází do prostoru zvukem, tím je to poznáno, přijato.”

“Cokoli chci v sobě přijmout, musím otisknout zvukem do prostoru.”  

“Co ze sebe zvukem dávám prostoru, je milováno.”

ZPĚT DO KAVÁRNY