manipulace a vztahy


 Manipulace je přímé vzbuzovaní pocitu.

  Manipulujeme stále, s mnoha věcmi, (hrnek, auto, prostor..)
Známe manipulaci s negativní konotací.
Co je to? Jak se děje?


Tento druh manipulace se týká přímého vzbuzovaní pocitu:
Viny, strach, studu, zavislosti, vděčnosti, velikosti.
 Je to účinný nástroj k získání pozornosti. Pracuje s animálními instikty, zvyky, potřebami.
Nedá se odsuzovat, dá se kritizovat. Přesto je často účinným řešení v dosahování cílů. Zaručeně jej prozradí výsledek interakce. Buď přinese vzájemnou radost, naplnění, (vyrovnaný příjem), nebo iritaci, bezmoc, (nevyrovnaný příjem).

Buďme bystřejší do čeho investujeme.
 

ZPĚT DO KAVÁRNY