klíček


V mém nitru je jitro.  

 Mladičké a jisté.
Pramen světla směle olizuje temné kouty.
Symfonie barev světí ticho v okamžik svítání.

ZPĚT DO KAVÁRNY