Dualita


Je podstatné vědět, co se střídá!

Mír potřebuje válku.
Odpouštění potřebuje vinu.
Oběť potřebuje moc.

Tma nepotřebuje světlo.
Žena nepotřebuje muže.
Ano nepotřebuje ne.

 

ZPĚT DO KAVÁRNY