Bolest je hranice.


 Jako by scházela informace, že bolest je bezpečná.     

Jako by scházela informace, že bolest je bezpečná.

Bolest je hranice, strach je zkušenost, smrt je změna.

Bolest patří zcela přirozeně do všech etap i podob lidského života.


Vztah k bolesti určuje naše myšlenky, kvalitu i způsob, jakým prožíváme svůj život. Bolest je bezpečná. Ano, jednoduše bezpečná. Nemyslím si, že tím podporuji sebedestruktivní sklony. Zabývám se přístupem k bolesti, z něhož vyplývá naše vnímání bezpečí.
Bolest nese informace o našich hranicích. Je tady pro nás. S ní se o sobě učíme mnoho. Každopádně vždy nás věrně doprovodí do bezpečí. Ona má klíče od slasti a bez-moci, ale i od skutečné pokory a růstu. Bolest patří k darům života. Nebezpečí není ve zranění, nebezpečí přichází se vztahem k moci a s vírou ve smysl utrpení. Tam končí důvěra v život. Touha ( myslím tím jakékoli prahnutí vycházející z jistoty nedostatku, či víry ve vinu) umí zradit lidské srdce. Bolest sama o sobě to neumí.

Sekvoje pravidelně projdou ohněm, který jim pomáhá v rozmnožování. Zjistěte si :-).

ZPĚT DO KAVÁRNY