Jak pracuji


Citlivě. Kompletně uchopuji změnu. Pečuji o zdroje, růst a záměr. Prožitkem vztupiji do dějů. Analizuji, spojuji souvislosti, komplementuji, inovuji, realizuji.  Nepracuji za klienty, spolupracujeme.    

Miluji život. Tedy i proměny.
Vycházím z toho, co se už klube, klíčí, je.
Jsem proti znásilnění starého novým.
Pohybuji se plynule ve více rovinách.
Abstraktní děje jsou pro mně uchopitelné a konkrétní.

Zamilovala jsem si mnoho technik, podstatné pro mne je, jak variabilně s nimi umím pracovat, při barevnosti situací.

SYSTÉMOVÉ TECHNIKY

Ocitáme se a žijeme v systémech, které se neustále uspořádávají, s ohledem na svůj hodnotový řád a cíl. Každý systém má své zákonitosti. Rozeznávat tyto zákonitosti znamená orientovat se a přesně komunikovat i spolupracovat. Z hlediska dějů je lineární pohled velmi omezený. Život sám se pohybuje spíše v kruzích a vlnách, cyklech. Systémové techniky je ctí, následují a případně dokáží narovnat směr.

Síla systémových zákonitostí mě učí pokoře. 

NLP

Říká se: ,,Na počátku bylo slovo”. Pro mě je slovo alchymistické. Slovo je obraz. Bývá to také velmi silný nástroj. Slovo samo o sobě je neutrální a jeho síla spočívá v záměru, který nese. Udržet si záměr je přímo závislé na umění přijímat - slyšet, cítit. Získávat i předávat informace, rozeznávat domněnky a komunikační, doručovací kanály. Výsledek komunikace je tedy otázkou flexibility. Co, jak a s jakým záměrem říkáme? Používejme slova přesně.

V magickém světě slov se učím naslouchat.

HYPNÓZA

Hypnóza je vedení pozornosti. S tím je spojený trans, nebo flow. Výsledek je přímo ovlivněný zdroji. Často buď jsme něčeho zdrojem, nebo se spojujeme se zdroji. Za mně není ,,buď a nebo". Jsem zdrojem, spojená se zdroji i se spojuji se zdroji. Začátek sebeřízení je vést pozornost na pozornost. Každý z nás vytváříme svou vlastní subjektivní realitu detaily, kterým věnujeme pozornost. To, jak vnímáme a jednáme, je otázkou rozhodnutí. Jaké hodnoty žijeme, ovlivňuje naše identifikace a zdroje. Získat kontrolu nad vedením své pozornosti, pro mě znamená mít hluboký, až erotický vztah ke svému času i ostatním zdrojům.

S uměním vést pozornost získávám spojení se skutečnou spiritualitou.

Holistika, celostní medicína, čínská medicína, tao.

Naši předkové do pentagramu živlů přesně zmapovali ty neviditelné, přesto jasně projevující se jevy a děje kolem nás i v nás samotných. Přesahují nás a jsme jejich součástí. Ti mistři dokonale popsali jejich vzájemnosti a synergii. S přesností umělců přiřadili termíny a vlastnosti aspektům i samotným dějům. Dostávají se nám tím způsoby, jak se jednoduše a přesně orientovat. Resp. jak se sladit s tím, co se nám děje.
Rozeznávat řeč těchto dějů je cesta k širšímu rozměru chápání života a smrti. Rozumíte pak svým nemocem, psychice, vztahům, krizovým situacím, ale i stravě, zdrojům a vlastní energii.
Zamilovala jsem se do těchto principů, stejně jako do vlastností energie. Rozumím jim, cítím je, hledám jejich řeč všude. Nahlížím tak na každý proces. Mohla bych o tom mluvit hodiny!

Pentagram mi umožňuje vnímat, čeho jsem neustále součástí a kultivovat přístup v čase.

VOICE DIALOGUE

Voice dialogue je přímý kontakt s mnohými osobami, částmi, rolemi, časy, vzpomínkami, které v nás žijí. Toto spojení má okamžitý, hluboký účinek v porozumění si a uzdravování sebe. Laskavě a s úctou zviditelňuje naše vnitřní mechanismy. Skrze Voice dialogue opět nacházíme naše zdroje, víc rozumíme sami sobě a prohlubujeme přátelství s naším vnitřním světem.

Skrze Voice dialogue nacházím sebe.

MASÁŽ

Terapie dotekem je moje srdeční záležitost. Tajemstvím snad všech technik doteku jsou principy čisté existence. Je s nimi spojena komunikační rovina, která je mi bližší než slovo. Je to řeč samotného organismu, je to úroveň předávání informací spojená přímo s podvědomím, tedy s prostorem, který nás mnohonásobně převyšuje. Všechen svůj um používám k harmonizaci, spojení, otevření, uvolnění a stimulaci dotýkaných částí. Pro mě je to posvátný čas.

Při masážích se učím, co je energie, co můžu a co nemůžu ovlivnit.

 

Další nedílnou součástí mé práce jsou dynamické techniky - muzikoterapie, emoční trénink, systémové konstelace, vizualizace a kresba.